1. Бармак О.В., Багрій Р.О., Крак Ю.В., Касьянюк В.С.Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування // Штучний інтелект. – 2018. – №2(80). – С.16-24.
 2. Бармак О.В., Манзюк Є.А., Крак Ю.В., Куляс А.И. Принципи та підходи до формування ансамблів класифікаторів на підставі агрегатування їх результатів // Штучний інтелект. – 2018. – №3(81). – С.62-69.
 3. Крак Ю.В., Кузнєцов В.О. Аналіз і синтез параметричних моделей для дослідження емоційної міміки на обличчі людини // Штучний інтелект. – 2018. – №4(82). – С.23-32.
 4. Коваль Ю.В. Уточнення основних понять програмування для віртуального процесу // Штучний інтелект. – 2018. – №4(82). – С.6-21.
 5. Крак Ю.В., Кудін Г.І., Касьянюк В.С., Голік А.О. Шкалювання інформації для візуалізації даних в задачах кластеризації та класифікації. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2019, «Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», 18-19 жовтня 2018р. Київ, Україна. Тези доповідей.- Київ: ІПШІ «Наука і освіта». – 2018. – С.55-57.
 6. Крак Ю.В., Кузнєцов В.О. Аналіз технології моделювання та ідентифікації стану обличчя і їх застосування в задачах передачі відео зображень. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2019, «Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», 18-19 жовтня 2018р. Київ, Україна. Тези доповідей.- Київ: ІПШІ «Наука і освіта». – 2018. – С.58-59.
 7. Крак Ю.В., Тесленко О.В. Аналіз задачі одночасної локалізації та картографування та використання нейронних мереж як один з видів вирішення цієї задачі. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2019», «Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», 18-19 жовтня 2018р. Київ, Україна. Тези доповідей.- Київ: ІПШІ «Наука і освіта». – 2018. – С.60-62.
 8. Марголін О.Г. Система порівняння неструктурованих текстових ланцюгів алгоритмом Левенштейна. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2019», «Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», 18-19 жовтня 2018р. Київ, Україна. Тези доповідей.- Київ: ІПШІ «Наука і освіта». – 2018. – С.76-79.
 9. Марголін О.Г. Формування наборів великих тестових даних. Міжнародна конференція «Шевченківська весна – 2019», Київ, Україна. Тези доповідей– 2019. – С.40.
 10. Марголін О.Г. Використання методу поміркованого направлення запитів для
  системи формування наборів великих тестових даних // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2018)». 21–25 травня 2019. Залізний порт. Україна. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП ВишемирськийВ.С., 2019. – С. 104-105.
 11. Марголін О.Г. Алгоритм формування неструктурованої текстової інформації з використанням словників // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 38)». 7 травня 2019. – С. 48-49.
 12. Марголін О.Г. Автоматизована система формування наборів великих текстових даних // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» DSMSI-2019», 22-24 травня 2019р. Київ, Україна. Тези доповідей– 2019. – С.368-370.
 13. Яременко С.В. Інтелектуальна структура системи керування процесом вогневої підготовки. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2019», «Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», 18-19 жовтня 2018р. Київ, Україна. Тези доповідей.- Київ: ІПШІ «Наука і освіта». – 2018. – С.70-71.
 14. Яременко С.В. Модернізація тренажерного комплексу: проектування тренажерної системи керування вогнем відділення. Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» DSMSI-2019», 22-24 травня 2019р. Київ, Україна. Тези доповідей– 2019. – С.18-19.
 15. Крак Ю.В., Кудин Г.И., Куляс А.И. Многомерное шкалирование средствами псевдообратных операций // Кибернетика и системный анализ. – 2019. –  №1. – С. 30-38. Krak, I.V., Kudin, G.I. & Kulyas, A.I. Cybern Syst Anal (2019) 55(1): 22-29. https://doi.org/10.1007/s10559-019-00108-9
 16.  O.A. Khorozov, I.V. Krak, A.I.Kulias, V.S.Kasianiuk, W.Wojcik, A.Tergeusizova. Monitoring vital signs using fuzzy logic rules. In monograph: Information technology in Medical Diagnostics II.  Ed. by Waldemar Wojcik, Sergii Pavlov, Maksat Kalimoldaev. CRC Press. – 2019. – P.237-243.
 17. Krak Iu., Barmak O. l., Manziuk E., Kasianiuk V. Ensembles for classification base on their aggregation results // XXXIII International Conference Problem of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2019), Egypt, Hurgada, January 24 – February 1, 2019. Abstracts. P. 52-53.
 18. Krak I. Computer Technologies for Gestures Communication Systems Construction. In: Shokin Y., Shaimardanov Z. (eds) Computational and Information Technologies in Science, Engineering and Education. CITech 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 998. Springer, Cham. 2019. pp 135-144.
 19. Бармак А.В., Крак Ю.В.,Манзюк Э.А., Касьянюк В.С. Информационная технология синтеза разделяющих гиперплоскостей для линейных классификаторов // Проблемы управления и информатики. – 2019. –  №3. – С.85-95.
 20. І.В.Сергієнко, Ю.В.Крак, О.В.Бармак, Куляс А.І. Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови. – Київ: Наук. думка, 2019. – 281 с.
 21. Serhii Kondratiuk , Iurii Krak , Waldemar Wójcik. Cross platform tools for modeling and recognition of the fingerspelling alphabet of gesture language // Informatica, Automatyka, Pomiare v Gospodarce I Ochronie Środowiska   2019. – № 9 (2). pp. 24-27. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2542
 22.  Iu.V. Krak, V.S. Kasianiuk, H. I. Kudin, O.V. Barmak, E.O. Manziuk.  Multivariate scaling of the characteristic features base on pseudo-inverse operations for recognition problems solving // PRIP’2019, Patterrn Recognition and Information Processing. Proceedings of the 14-th International Conference. 21-23 May, Minsk, Belarus. – Minsk: “Bestprint”, 2019. – P. 35-38.
 23. Уалханова А.Т., Крак Ю.В., Денисова Н.Ф. Интеграция элементов трехмерной визуализации и геоинформационные системы // XIX International Conference  “Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon (Modelling and Stability)”. Proceeding of conference reports. Kiev, Ukraine. May 22-24. 2019. – С. 196-197.
 24. Крак Ю.В., Бармак О.В., Мазурець О.В. Інформаційна модель семантичної структури навчального курсу для генерації тестових завдань // XIX International Conference  “Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon (Modelling and Stability)”. Proceeding of conference reports. Kiev, Ukraine. May 22-24. 2019. – С. 365-367.
 25.  Уалханова А.Т., Денисова Н.Ф., Крак Ю.В. Интегрированная информационная технология построения виртуальной модели объектов геотуризма // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2018)». 21–25 травня 2019. Залізний порт. Україна. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП ВишемирськийВ.С., 2019. – С. 218-219.
 26. Iurii Krak, Olexander Barmak, Eduard Manziuk, Hrigorii Kudin. Approach to Piecewise-Linear Classification in a Multi-dimensional Space of Features Based on Plane Visualization. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Proceedings of the XV International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2019), Ukraine, May 21–25, 2019. Editors: Lytvynenko, V., Babichev, S., Wójcik, W., Vynokurova, O.,Vyshemyrskaya, S., Radetskaya, S. (Eds.) Springer. pp. 34-47.
 27.  Oleg Stelia, Iurii Krak, Leonid Potapenko. Controlled Spline of Third Degree: Approximation Properties and Practical Application. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Proceedings of the XV International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2019), Ukraine, May 21–25, 2019. Editors: Lytvynenko, V., Babichev, S., Wójcik, W., Vynokurova, O.,Vyshemyrskaya, S., Radetskaya, S. (Eds.) Springer. pp. 215-224.
 28. Ainur Ualkhanova, Natalia Denissova, Iurii Krak. Development of Information Technology for Virtualization of Geotourism Objects on the Example of Tarkhany Geological Section. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Proceedings of the XV International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2019), Ukraine, May 21–25, 2019. Editors: Lytvynenko, V., Babichev, S., Wójcik, W., Vynokurova, O.,Vyshemyrskaya, S., Radetskaya, S. (Eds.) Springer. pp. 377-388.
 29. Olexander Barmak, Iurii Krak, Olexander Mazurets, Sergey Pavlov, Andrzej Smolarz, Waldemar Wojcik. Research of Efficiency of Information Technology for Creation of Semantic Structure of Educational Materials. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Proceedings of the XV International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2019), Ukraine, May 21–25, 2019. Editors: Lytvynenko, V., Babichev, S., Wójcik, W., Vynokurova, O.,Vyshemyrskaya, S., Radetskaya, S. (Eds.) Springer. pp. 554-569.
 30. Olexander Barmak, Eduard Manziuk, Iurii Krak. Using piecewise hyper linear classification in multidimensional feature space for text content. Proceedings of the 14th International conference “Computer sciences and Information technologies” (CSIT 2019), Lviv, Ukraine, September 17-20, 2019. Ed. Tetiana Shestakevych , Lviv Polytechnic national University, Ukraine, Vol. 2. pp. 119-123.
 31. Iurii Krak, Edilkhan Amirgaliev, Waldemar Wojcik, Olexander Barmak, Eduard Manziuk. Information technology for classifying based on the methods of features data reduction and piecewise linear separation // Информатика и прикладная математика: Материалы IV Международной научно-практической конференции (25-29 сентября 2019 г.). Часть 1. – Алматы, 2019. – C. 339-350.
 32.  Edilkhan Amirgaliev, Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Askhat Aitimov. Information technology for sign language alphabet units modeling and recognition // Информатика и прикладная математика: Материалы IV Международной научно-практической конференции (25-29 сентября 2019 г.). Часть 2. – Алматы, 2019. – C. 13-23.
 33. Pashko A., Tretynyk V. Methods of the Statistical Simulation of the Self-Similar Traffic // Advances in Intelligent Systems and Computing.  2019. – №754, pp. 54-63.
 34. Serhii Kondratiuk , Iurii Krak, Olexander Barmak, Anatolii Pashko. Fingerspelling Alphabet 3D Modeling and Recognition Base on CNN Technology for Cross Platform Applications // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019. – P.173-182
 35. Pashko A. Statistical Simulation of Size Behavior for TCP Windows / A. Pashko, O. Vasylyk // 6th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. Conference Proceedings. October 8-11, 2019. – Kyiv. – pp. 224-228.
 36. Pashko A., Terenchuk S. The intelligent system for estimation of technical state of construction structures /A. Pashko, // XXXIII International Conference Problem of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2019), Egypt, Hurgada, January 24 – February 1, 2019. Abstracts. P. 98.
 37. Пашко А.О., Синявська О.О. Оцінка параметра Хюрста статистичних моделей дробового броунівського руху // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології  в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі”, 18-19 квітня 2019 р. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.1. – С. 178-181.
 38. Пашко А.О., Кравченко А. Оцінка точності та методи статистичного моделювання самоподібного трафіку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  “Інформаційні технології  в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі”, 18-19 квітня 2019 р. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.1. – С. 182-185.
 39. Пашко А.О., Доманецька І.І., Рябчун Ю., Теренчук С.А. Модель оцінювання професійних здібностей абітурієнтів. //  Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2018)». 21–25 травня 2019. Залізний порт. Україна. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП ВишемирськийВ.С., 2019. – С. 141-143.
 40. Пашко А.О. Оцінка точності статистичних моделей дробового броунівського руху. / А.О. Пашко, О.О. Синявська // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» DSMSI-2019», 22-24 травня 2019р. Київ, Україна. Тези доповідей– 2019. – С.114-117.
 41. Пашко А.О., Василик О.І. Статистичне моделювання випадкових процесів в моделях, що описуються стохастичними диференціальними рівняннями  // Ukrainian Conference on Applied Mathematics. 28-30 September 2019. – Lviv. –pp. 88-89.
 42. Nakonechnyi O., Pashko A., Shevchuk I. Statistical Simulation of the Information Spreading Processes with Stochastic Perturbations // XXIV International Conference «Problem of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2019)», Lviv, September  23 –27, 2019. Abstracts. P. 71-72.
 43. Olexander Barmak, Ruslan Bahrii, Iurii Krak, Veda Kasianiuk. Information Technology for Entering Text Based on Tools of the Special Virtual Keyboard Mobile and Auxiliary Devices // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019. – P.413-427.
 44. Vladislav Kuznetsov, Iurii Krak, Olexander Barmak, Anatolii Kulias. Facial Expressions Analysis for Applications in the Study of Sign Language // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019. – P.159-172.