Пізвище, ім'я, по-батькові
Посада, вчена ступіньКонтакти
Крак Юрій Васильовичзав.кафедри,
д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України (інформатика)
krak@univ.kiev.ua
Гуляницький Леонід Федоровичпрофесор, д. ф.-м. н.leonhul.icyb@gmail.com
Карнаух Тетяна Олександрівнадоцент, к. ф.-м. н.tkarnaukh@unicyb.kiev.ua
Сажок Микола Миколайовичдоцент, к. ф.-м. н.sazhok@gmail.com
Кузнєцов Владислав Олександровичдоцент, к. ф.-м. н.kuznetsow.wlad@gmail.com
Коваль
Юрій Віталійович

асистентyurii.v.koval@gmail.com
Ляшко Андрій Володиировичасистентandrey_liashko@knu.ua
Ставровський Андрій Борисович

доцент, к. ф.-м. н.stavr3@i.ua
Веклич
Ростислав Анатолійович
асистентrostyslav.veklych@knu.ua
Пашко Анатолій Олексійович
професор, д. ф.-м. н.aapashko@univ.kiev.ua
Самойлов Олександр Миколайовичасистентsamoylovsasha@gmail.com
Трохимчук Ростислав Миколайович

доцент, к. ф.-м. н.trost@unicyb.kiev.ua
Єфремов
Микола Сергійович
асистент
yefremov@univ.kiev.ua
Касьянюк
Веда Станіславівна
завідувач науково-дослідного сектору,
к. ф.-м. н.
veda.kasianiuk@gmail.com
Вольчина
Ірина Іванівна
провідний інженерvolchyniryna@gmail.com
Шоха Тетяна Борисівнаметодистtatiana.shoha@gmail.com
Стадник
Оксана Іванівна
фахівець, доцент, к. ф.-м. н.oxanastadnyk@gmail.com