Пізвище, ім'я, по-батькові
Посада, вчена ступіньКонтакти
Крак Юрій Васильовичзав.кафедри,
д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України (інформатика)
krak@univ.kiev.ua
Карнаух Тетяна Олександрівнадоцент, к. ф.-м. н.tkarnaukh@unicyb.kiev.ua
Коваль
Юрій Віталійович

асистентyurii.v.koval@gmail.com
Кондратюк
Сергій Сергійович
асистент, к. т. н.kondratiuk@univ.net.ua
Ставровський Андрій Борисович

доцент, к. ф.-м. н.stavr3@i.ua
Веклич
Ростислав Анатолійович
асистентrostyslav.veklych@knu.ua
Пашко Анатолій Олексійович
професор, д. ф.-м. н.aapashko@univ.kiev.ua
Трохимчук Ростислав Миколайович

доцент, к. ф.-м. н.trost@unicyb.kiev.ua
Єфремов
Микола Сергійович
асистент
yefremov@univ.kiev.ua
Касьянюк
Веда Станіславівна
завідувач науково-дослідного сектору,
к. ф.-м. н.
veda.kasianiuk@gmail.com
Вольчина
Ірина Іванівна
провідний інженерvolchyniryna@gmail.com
Немцевич Алла Іванівнаметодистtksekretalla@gmail.com
Стадник
Оксана Іванівна
фахівець, доцент, к. ф.-м. н.oxanastadnyk@gmail.com