Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії керуючих систем у комп’ютерних науках»

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ (м. Слов’янськ) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні науковці, викладачі, аспіранти та студенти!  …