2. Г у л я н и ц ь к и й Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації: навч. посіб./ Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 142 с.

….