Теми курсових робіт від викладачів

для студентів 3 року навчання

спеціальності Інформатика в 2023-2024 н.р.

Науковий керівник ас. Веклич Р.А. (4 студенти)

 1. Методи усунення шумів на зображеннях із використанням дробових похідних.
 2. Методи виявлення контурів із зображень із використанням дробових похідних.
 3. Застосування дробових похідних у алгоритмах стиснення зображень.

Науковий керівник ас. Єфремов М.С. (5 студентів)

 1. Аналіз та класифікація відхилень та аномалій на ЕКГ4.
 2. Методи створення технологiй штучного iнтелекту для iнтерактивного та iгрового программного забезпечення.

Науковий керівник ас. Коваль Ю.В. (5 студентів)

 1. Алгоритм віртуального процесу на прикладі розумного будинку.
 2. Застосування UML для подання алгоритмів віртуальних процесів.
 3. Структури даних мови програмування віртуальних процесів.
 4. Спеціальні конструкції мови програмування віртуальних процесів.
 5. Трансляція С-програм в інтерпретовані мови програмування.

Науковий керівник Самойлов О.М. (5 студентів)

1. Синтез української мови за допомогою глибоких нейромереж.
2. Сумаризація текстів за допомогою архітектури трансформеру.
3. Визначення емоцій у текстах за допомогою машинного навчання.
4. Виявлення фейків та пропаганди у соціальних мережах за допомогою машинного навчання.
5. Знаходження ключових фраз у тексті методами машинного навчання.
6. Побудова розмовного агента українською мовою з технологіями штучного інтелекту.
7. Визначення емоцій у аудіо за допомогою машинного навчання.
8. OSINT за допомогою технологій штучного навчання.
9. Визначення контексту у тексті за допомогою машинного навчання.
10. Прогнозування користувацької поведінки за допомогою машинного навчання.

Науковий керівник Ляшко А.В. (5 студентів)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів від викладачів

для студентів 4 року навчання

спеціальності Інформатика в 2023-2024 н.р.

Науковий керівник проф. Пашко А.О. (8 студентів)

 1. Дослідження криптографічних алгоритмів з використанням випадкових чисел.
 2. Цифровий підпис у криптовалютах.
 3. Використання генетичних та мурашиних алгоритмів в задачах вибору маршрутів.
 4. Методи побудови стохастичних моделей фінансових процесів .
 5. Методи випадкової оптимізації (випадковий пошук, генетичні алгоритми, імітація «відпалу (отжига)»).
 6. Комп’ютерні  ігри з елементами штучного інтелекту.
 7. Методи обробки звукових сигналів.
 8. Методи статистичного моделювання Вінерівського процесу.
 9. Методи статистичного моделювання Гауссових випадкових векторів та тестування їх якості.
 10. Методи обробки електрокардіограм  на основі вейвлет- перетворень.
 11. Інтелектуальні методи обробки електрокардіограм.
 12. Оперативне визначення напруженості в суспільстві  ( Інтелектуальні алгоритми обробки текстів).
 13. Дослідження методу Монте-Карло за схемою марковського ланцюга.

Науковий керівник доц. Карнаух Т.О. (8 студентів)

1. Автоматизація перевірки лабораторних робіт. (можливо 2 роботи: Ядро системи, Графічний інтерфейс; тоді формулювання назви потребуватиме уточнення)

2. Побудова автоматичних засобів оцінки якості коду.

3. Побудова діаграм.

4. Оцінювання подібності графів.

5. Оцінювання подібності дерев.

6. Оцінювання подібності дерев з мітками вершин.

7. Синхронізація та порівняння змісту носіїв даних.

8. Редактор специфікацій для системи автоматизованої генерації тестів.

9. Розроблення мови специфікації навчальних розкладів.

10. Графічний редактор навчальних розкладів.

11. Автоматизована побудова навчальних розкладів.

Науковий керівник доц. Ставровський А.Б. (6 студентів)

1-5. Розв’язання перебірних задач на основі еволюційних алгоритмів (кілька робіт для різних задач і різних алгоритмів).

Науковий керівник доц. Трохимчук Р.М. (8 студентів)

 1. Застосування штучних нейронних мереж для аналізу даних (Data Mining) і прогнозування процесів.
 2. Методи відновлення та побудови моделей тривимірних об’єктів за проекціями.
 3. Тестування, дослідження та порівняльний аналіз основних алгоритмів кластеризації наборів числових даних (2 роботи).
 4. Проблема та методи оцінки якості комп’ютерних зображень.
 5. Структури даних для подання, опису й обробки зображень.
 6. Математичні моделі та структурний опис зображень.
 7. Математична теорія дискретної площини.

Теми курсових робіт від викладачів

для магістрів 1 року навчання

спеціальності Інформатика в 2023-2024 н.р.

Науковий керівник проф. Пашко А.О.

 1. Розвиток цифрових підписів.
 2. Оптимізація на основі випадкових алгоритмів.
 3. Задачі та методи мультикласифікації.
 4. Статистичні методи побудови розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь.
 5. Статистичне моделювання нестаціонарних метеорологічних процесів.
 6. Збіжність статистичних методів побудови розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь.
 7. Методи класифікації звукових сигналів.
 8. Оперативне визначення напруженості в суспільстві  ( Інтелектуальні алгоритми обробки текстів).
 9. Методи статистичного моделювання ізотропних випадкових полів на сфері.

Теми кваліфікаційних робіт магістрів від викладачів

для магістрів 2 року навчання

спеціальності Інформатика в 2023-2024 н.р.

Науковий керівник доц. Ставровський А.Б. (1 + 1 студент)

Науковий керівник доц. Стадник О.І. (2 + 2 студенти)

Науковий керівник доц. Кузнєцов В.О. (2 + 2 студенти)

Науковий керівник доц. Сажок М.М. (1 + 3 студенти)

Науковий керівник проф. Гуляницький Л.Ф. (3 + 3 студенти)

Науковий керівник проф. Крак Ю.В. (8 + 8 студентів)

 1. Виявлення і дослідження емоційного забарвлення у текстових повідомленнях.
 2. Розробка підсистеми моделювання жестової інформації.
 3. Класифікація і кластеризація текстової інформації.
 4. Знаходження сталих виразів в персональних текстах
 5. Дослідження підходів машинного навчання для розпізнавання жестів.
 6. Розробка системи моделювання жестів та жестових послідовностей.
 7. Дослідження підходів машинного навчання синтезу мови.
 8. Розробка бази даних зображень дактилем української дактильної абетки.
 9. Розробка методів глибоких нейронних мереж для задач класифікації жестів та емоцій.